خانه > کودک و نوجوان

"کودک و نوجوان"

تصمیم گیری در کودکان

تصمیم گیری در کودکان

تصمیم گیری در کودکان   اوقات زیادی ما، در موارد متعدد توانایی تصمیم گیری نداریم. پیش می آید که در مسائل سطحی نیز زمان و انرژی مصرف می کنیم که شاید بشود در جایی بهتر انجام شود. در چنین شرایطی چه راه حلی مناسب تر است که فرزندمان بتواند تصمیم گیری ساده تری داشته باشد. […]

کودک و کتاب

کودک و کتاب

کودک و کتاب در جهان امروز افرادی در زندگی شان پیشرفت می کنند و یا موفق می شوند که از دانایی و آگاهی بیشتری برخوردار باشند، پس این یعنی نباید از تشویق فرهنگ خواندن و آموزش غفلت کرد، صد البته نباید هم مبحث مطالعه تبدیل به موضوعی صرفا برای گذراندن وقت و تفریح قلمداد شود، […]

تماس با ما

موسسه گلاب گروه کارشناسی است که با تجربه و درایت و تحقیقات وسیع سعی در ارتباط و تعامل بین متخصصان و پژوهشگران را دارد و همچنین در نظر دارد نیروی جوان در حال کار را به سمت تخصص گرایی و حرفه ای شدن برد.قالب شرکتی وردپرس