خانه > مقالات مدیریت

"مقالات مدیریت"

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۹

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۹

به روز رسانی در سال ۱۳۹۹ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۸

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۸

به روز رسانی در سال ۱۳۹۸ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۷

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۷

به روز رسانی در سال ۱۳۹۷ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۶

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۶

به روز رسانی در سال ۱۳۹۶ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۵

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۵

به روز رسانی در سال ۱۳۹۰ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۴

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۴

به روز رسانی در سال ۱۳۹۴ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۳

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۳

به روز رسانی در سال ۱۳۹۳ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۲

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۲

به روز رسانی در سال ۱۳۹۲ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۱

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۱

به روز رسانی در سال ۱۳۹۱ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۰

مدیریت و رهبری پیشرفته املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۰

به روز رسانی در سال ۱۳۹۰ کارگاه مدیریت پیشرفته املاک و مستغلات در دوم و سوم اردیبهشت ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید در این جا قسمتی از این کارگاه اموزشی پیاده سازی گردیده است. خرید ، فروش ، اجاره یا تبدیل دارایی املاک و مستغلات در سرمایه گذاری سودآور می تواند فرایندی چالش برانگیز […]

تماس با ما

موسسه گلاب گروه کارشناسی است که در زمینه کلاس های طب سنتی و طب سوزنی بهترین کلاس ها و کارگاه ها را برگزار می کند. همچنین کلاس های آموزشی موفقیت، بازیگری، هنر زنانگی و رفتارشناسی در غالب کلاس های این مجموعه می باشد.قالب شرکتی وردپرس