کودک و کتاب

کودک و کتاب

کودک و کتاب

در جهان امروز افرادی در زندگی شان پیشرفت می کنند و یا موفق می شوند که از دانایی و آگاهی بیشتری برخوردار باشند، پس این یعنی نباید از تشویق فرهنگ خواندن و آموزش غفلت کرد، صد البته نباید هم مبحث مطالعه تبدیل به موضوعی صرفا برای گذراندن وقت و تفریح قلمداد شود، که این موضوع مهم باید با به شکل اصولی و مدون در جامعه آموزشی کشور برنامه ریزی شود .

به روشنی می توان دریافت کرد که کتاب به عنوان یکی از با اهمیت ترین وسیله های منتقل کردن پیام یک فرهنگ و یک تمدن در زمان از یک نسل به نسل و نسل های دیگر و یک ابزار بسیار مهم برای بلوغ و درک و تفکر در جوامع و انسان هاست.

خانواده به عنوان کلاس درس و آموزشگاه اول هر جامعه ای محسوب می شود، به این دلیل که تفکر و اعتقادات انسان‌ها در ابتدا و در دوران کودکی از خانواده به وجود می آید، پس یکی از با اهمیت ترین وظایف خانواده به وجود آوردن فرهنگ و فرهنگ کتاب خوانی در فرزندان است.

اگر فرزندان به کتاب و کتاب خوانی تمایلی ندارند، می توانیم علت را در رفتار پدر و مادرها بیابیم و اگر زمانی در خانواده‌ای پدرها و مادرها عادت به مطالعه داشته باشند کودک نیز به احتمال فراوان با الگو گیری از آنان به سمت مطالعه و کتاب می رود.

اهمیت کتاب و کتاب خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست و همانطور که میدانیم یکی از مهم‌ترین روش های افزایش توانمندی‌های کودک، کتاب خواندن برای وی است. شاید پیش خود فکر کنید کودکان با خواندن کتاب فقط مدتی را در کنار مادر یا پدر به آرامش سپری می‌کنند و تنها فایده آن خوب به خواب رفتن کودک است اما این کار نه تنها برای امروز کودک مفید است بلکه روی شخصیت آینده وی نیز تاثیر مستقیم دارد.کودکان نیازمند آموختن مهارت‌های زندگی است و کتاب، منبعی مورد اعتماد در این زمینه است.

اهمیت کتاب و کتاب خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست و همانطور که میدانیم یکی از مهم‌ترین روش های افزایش توانمندی‌های کودک، کتاب خواندن برای وی است. شاید پیش خود فکر کنید کودکان با خواندن کتاب فقط مدتی را در کنار مادر یا پدر به آرامش سپری می‌کنند و تنها فایده آن خوب به خواب رفتن کودک است اما این کار نه تنها برای امروز کودک مفید است بلکه روی شخصیت آینده وی نیز تاثیر مستقیم دارد.کودکان نیازمند آموختن مهارت‌های زندگی است و کتاب، منبعی مورد اعتماد در این زمینه است.

 

دکتر مریم گلاب