مراسم دانش آموختگی طب مکمل آبان ۹۸

مراسم دانش آموختگی طب مکمل آبان ۹۸

مراسم دانش آموختگی طب مکمل آبان ۹۸

دوره طب مکمل مقدماتی 

این دوره از تاریخ ۹۸٫۱۲٫۱۴ در موسسه آموزشی گلاب با تدریس جناب آقای دکتر مهدی رشیدی شروع به کار کرد.

مباحث قابل درس در این دوره مزاج شناسي☑️
شناخت اصول تغذيه☑️
شناخت گياهان دارويي☑️
شناخت منشاء بيماري هاي (١)☑️
شناخت منشاء بيماري هاي (٢)☑️
آشنايي با ساخت داروهاي تركيبي☑️ این دوره در تاریخ ۹۸٫۸٫۲۱ با ارائه گواهینامه به پایان رسید.

مدرس: آقای دکتر مهدی رشیدی

 

دانشجوها:  

 

خانم حاجی زاده

آقای خوشنویس

خانم محمد گنجی

خانم میان آبادی

آقای کریمی

خانم صادقی

خانم گماری

آقای روشن

خانم ربیعی

خانم وهابی

* برای دیدن تصاویر روی آنها کلیک کنید*