رابطه میان فست فود و آلزایمر

رابطه میان فست فود و آلزایمر

دکتر مهدی رشیدی کارشناس علم تغذیه در این فیلم کوتاه رابطه میان فست فود و آلزایمر را بیان می کند.