دوره پایانی کارآمد طب سنتی

دوره پایانی کارآمد طب سنتی

دوره پایانی کارآمد طب سنتی

طب سنتی

این دوره از تاریخ ۹۸٫۰۲٫۰۵ در موسسه آموزشی گلاب با تدریس جناب آقای دکتر مهدی رشیدی شروع به کار کرد.

مباحث قابل درس در این دوره زالو درمانی و حجامت بوده است. این کلاس به صورت عملی برگزار گردید.

این دوره در تاریخ ۹۸٫۰۲٫۰۵ با ارائه گواهینامه به پایان می رسد.

مدرس: آقای دکتر مهدی رشیدی

دانشجوها:  

آقای سید حامد تلفنچی

آقای احمد شیخ نژاد

خانم شهین راحتی

خانم مریم ملاصالحی

خانم سعیده اسماعیلی

خانم فرزانه سادات حسینی

خانم مامک بابکی

خانم نگار درستکار

خانم سحر رجبی

خانم یگانه حاجیان نژاد

خانم فرشته طهرانی

خانم فاطمه کاردار

خانم زهرا رحمانی آزاد

خانم فاطمه صغری تنیده

آقای حسن میرزابیگی

خانم فهیمه فهمی

خانم سمیه صائمی

خانم طاهره طالب زاده

خانم اکرم صفری

خانم اکرم نیک شعار

خانم سکینه شریف لو

 

* برای دیدن تصاویر روی آنها کلیک کنید*       

زالودرمانی یک   زالودرمانی دو   زالودرمانی سه

 

زالودرمانی سه  زالودرمانی پنج   زالودرمانی ششم