آناتومی و فیزیولوژی قلب

آناتومی و فیزیولوژی قلب

آناتومی و فیزیولوژی قلب

قلب اندامی است عضلانی و تو خالی که توسط پریکاردیوم ( آبشامه) در بر گرفته شده است. ابعاد قلب ۱۲ در ۹ سانتیمتر است . وزن آن در مردان حدود ۳۰۰ گرم و در زنان حدود ۲۵۰ گرم می باشد.

قلب به صورت مایل در پشت استخوان جناغ سینه واقع شده است به طوری که یک سوم آن در سمت راست و دو سوم آن در سمت چپ خط وسط واقع شده است.

قلب از دو دهلیز و دو بطن تشکیل شده است دهلیزها در بالای بطن ها واقع شده اند.

دهلیز راست،خون وریدی کل بدن را دریافت می کند.

بطن راست خون را از دهلیز راست دریافت می کند.

دهلیز چپ خون اکسیژن دار شده را از طریق چهار رگ از ریه دریافت می کند.

بطن چپ خون اکسیژن دار را از دهلیز چپ دریافت کرده و از طریق رگ آثورت به کل بدن می فرستد.

قلب دارای یک جفت دریچه دهلیزی-بطنی و یک زوج دریچه نیم هلالی است به دریچه دهلیزی بطنی راست دریچه سه لتی و به دریچه دهلیزی بطنی چپ ، دریچه دولتی (میترال) می گویند. دریچه های نیم هلالی شامل دریچه های ریوی و آئورتی می باشد.

آناتومی و فیزیولوژی قلب

آناتومی و فیزیولوژی قلب

 

اعصاب قلب

الیاف پاراسمپاتیک از اعصاب واگ چپ و راست منشا گرفته و سبب کاهش ضربان قلب می شود. الیاف سمپاتیک نیز از سگمان هایt1  و T5 نخاع مبدا می گیرند و سبب افزایش ضربان قلب و اتساع عروق کرونری قلب می شوند.

الیاف سمپاتیک و پاراسمپاتیک ابتدا شبکه های سطحی و عمقی قلبی را تشکیل داده و سپس شاخه های منشعب از این شبکه ها به همراه شریان های کرونری به عضله قلبی وارد می شود.

قلب به عنوان یک پمپ

قلب در واقع از دو پمپ مجزا تشکیل شده استک

۱٫قلب راست که خون را به درون ریه ها تلمبه می زند.

۲٫قلب چپ که خون را در اندام های محیطی تلمبه می زند.

هنگامی که شخصدر حال استراحت است،قلب فقط ۴ تا ۶ لیتر خون را در هر دقیقه پمپ می کند. ولی در حین فعالیت شدید عضلانی قلب ممکن است مجبور شود که ۴ تا ۷ برابر این مقدار را پمپ کند.

قلب عمل پمپ کردنش را خودش تنظیم می کند به این فرایند خود تنظیمی ذاتی عمل تلمبه ای قلب می گویند.

آناتومی و فیزیولوژی قلب

آناتومی و فیزیولوژی قلب

 

فیزیو لوژی عضله قلبی

قلب از سه نوع عمده عضله قلبی شکل گرفته است:

*عضله دهلیزی

*عضله بطنی

*فیبرهای عضلانی تخصص یافته

عضله های قلبی مانند عضلات اسکلتی مخطط هستند و تقریبا به همان شکل هم منقبض می شوند.فقط مدت انقباض آنها طولانیتر است و این انقباض غیر ارادی صورت می گیرد.فیبر های تخصص یافته به شکل ضعیفی منقبض شده و کارشان این است که با ایجاد یک سیستم تحریکی ضربان ریتمیک قلب را کنترل کنند. البته قدرت تلمبه ای قلب شدیدا توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ( واگ ) نیز کنترل می شود.

آناتومی و فیزیولوژی قلب

آناتومی و فیزیولوژی قلبشما می توانید با ثبت نام در سایت از برنامه کلاس های موسسه با خبر شوید.